Misja

Swobodne władanie językiem angielskim stanowi dziś jeden z najważniejszych elementów wykształcenia ogólnego, niezbędny składnik kompetencji zawodowych i warunek powodzenia wszelkiej działalności handlowej, kulturalnej i naukowej.

Szkoła City College rozpoczęła działalność w 1989 r. jako jedna z pierwszych prywatnych placówek w kraju na podstawie licencji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jesteśmy jedyną w Radomiu, a jedną z nielicznych w Polsce, szkołą rekomendowaną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych – PASE. Ta rekomendacja jest gwarancją najwyższych standardów nauczania, profesjonalnie opracowanego programu, najnowszych technik i zaufania do szkoły.
Cele edukacyjne nauczania języka angielskiego zawarte w naszych programach są dostosowane do wymogów Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages” – CEFR).

Zespół dydaktyczny City College tworzą doświadczeni lektorzy mający bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i metodyczne. Zajęcia prowadzone są przy współpracy z native speakerem. Całość nadzorują dyrektorzy ds. metodycznych.

Praca ze słuchaczem ma na celu rozwijanie sprawności językowych przy wykorzystaniu między innymi materiałów audiowizualnych i multimedialnych.