Zapisz się!

KIEDY?
Zapisy trwają!

GDZIE?
Zapraszamy do sekretariatu szkoły przy ulicy Żeromskiego 33 IIp.
lub pod numerem telefonu
48 363 22 09, 48 363 22 10
od poniedziałku do piątku:
od 01.09. w godz. od 9 do 19

ZAPISY „STEP BY STEP”:
stali słuchacze

  • opłata wpisowego
  • zapisy do grup (plan zajęć dostępny w sekretariacie szkoły 26, 27, 28.09) nowi słuchacze
  • wpisowe (w dniu zapisu)
  • rozmowa klasyfikacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym do 5 klasy szkoły podstawowej włącznie (umawiamy indywidualnie)
  • test klasyfikujący (entry test) codziennie od 1.09-22.09 od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 lub 17:30. Dzień i godzina do wyboru
  • zapisy do grup (plan zajęć dostępny w sekretariacie szkoły 28,29,30.09).