City College dla dzieci

Kursy dla dzieci

Uczymy dzieci w wieku od 5 lat. Celem tych kursów jest systematyczna nauka języka angielskiego, kształcenie i rozwijanie u dzieci nieskrępowanego posługiwania się językiem angielskim. Program kursów i sposób prowadzenia zajęć uwzględnia specyfikę pracy z dziećmi, łączy naukę z zabawą i grą.

Uwzględniając fakt, że coraz młodsi słuchacze rozpoczynają naukę języka, szkoła opracowała program autorski do oceny dojrzałości językowej (do wglądu w dokumentacji szkoły). Po trzech spotkaniach z metodykiem rodzice najmłodszych dzieci otrzymują raport.

W ciągu roku organizowane są dla dzieci anglojęzyczne imprezy takie jak Christmas Party czy Halloween.

Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 12-osobowych na różnych poziomach zaawansowania. System zajęć to 2×2 godz. tygodniowo tj.120h rocznie lub 2×1 godz. tj. 60 h rocznie – dla najmłodszych słuchaczy. Jedna jednostka lekcyjna to 45 min. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami, co pozwala zorientować się im w przebiegu nauki dzieci.

Egzaminy dla dzieci:

YLE – Young Learners English Tests to propozycja Uniwersytetu Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) dla dzieci w wieku 7–12 lat. Zdany egzamin stanowi niezastąpioną motywację w początkowym okresie nauki języka. Oferowany na trzech poziomach.