Kursy 60+

Nie ma granicy wieku, która wykluczy Cię z nauki języka angielskiego. Dowodem na to są nasze kursy dla Seniorów, gdzie zakres i tempo zajęć dostosowane są do tej grupy słuchaczy. Sukcesem i ogromną radością dla naszych Seniorów była możliwość swobodnej rozmowy podczas zajęć z native speakerem.