Kursy maturalne

Szkoła prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia prowadzone są według autorskich programów nauczania. Kurs obejmuje 100 godz. w ciągu roku.
Ogromną satysfakcją dla szkoły są coroczne sukcesy naszych maturzystów, którzy osiągają wyniki znacznie powyżej średniej.

Gratulacje !!!