Kursy egzaminacyjne

City College prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge:

KET (Key English Test),
PET (Preliminary English Test),
FCE (First Certificate in English),
CAE (Certificate in Advanced English),
CPE (Certificate of Proficiency in English).

W czasie realizacji kursów egzaminacyjnych słuchacze mają obowiązek uczestniczenia w próbnych egzaminach (tzw. mock exams) pozwalających realnie ocenić słuchaczom i prowadzącym zajęcia osiągnięcia i postępy w nauce.

Key English Test testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym, wg CEFR* poziom A2.

Preliminary English Test jest egzaminem sprawdzającym umiejętności językowe na poziomie średnio-zaawansowanym, wg CEFR* poziom B1.

First Certificate in English to egzamin na poziomie wyższym średnio zaawansowanym. Najpopularniejszy egzamin z języka angielskiego
w Polsce, uznawany przez większość pracodawców jako świadectwo biegłej znajomości języka, wg CEFR* poziom B2.

Certificate in Advanced English potwierdza wysokie kwalifikacje językowe osób chcących posługiwać się językiem w pracy, nauce,
a także w sytuacjach towarzyskich, wg CEFR* poziom C1.

Certificate of Proficiency in English to egzamin na bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Prestiżowy egzamin dla osób, które swobodnie posługują się językiem angielskim praktycznie w każdej sytuacji,
wg CEFR* poziom C2.

Zajęcia na kursach egzaminacyjnych od PET do CPE odbywają się w systemie 2×2 godz. tygodniowo plus konwersacje z native speakerem. Co obejmuje 136 godz. lekcyjnych w roku szkolnym.