Kursy dla dorosłych i młodzieży

City College organizuje kursy całoroczne dające możliwość rozpoczynania nauki na różnych poziomach zaawansowania w grupach 10-12 osobowych, rozwijające umiejętności praktycznego stosowania języka angielskiego w życiu codziennym oraz w rozmaitych sytuacjach zawodowych. Zajęcia prowadzone są w systemie 2×2 godz. tygodniowo (120 godz. rocznie).
 
Szkoła wprowadziła system informacji dla rodziców o postępach uczniów i każdy słuchacz, dwukrotnie w ciągu trwania kursu, otrzymuje raport postępów, przedstawiający w sposób opisowy jego mocne i słabe strony.

CEFLEVELSCAMBRIDGE
EXAMS
C2PROFICIENCY LEVELCPE
C1ADVANCED LEVELCAE
B2UPPER INTERMEDIATE LEVELFCE
B1INTERMEDIATE LEVELPET
A2PRE-INTERMEDIATE LEVELKET
A2ELEMENTARY LEVELKET
A1PRELIMINARY LEVEL
A1PRIMARY LEVEL
A1JUNIOR LEVEL
FIRST STEPS
PRE-SCHOOL LEVEL

*CEFR Common European Framework of Reference for Languages – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego stworzony pod patronatem Rady Europy